Vad är "flow"?

Flow:

Flow är ledordet för yoga klasserna och  hela verksamheten.

Så här defineras flow enligt Wikipedia: "Flow är ett begrepp inom psykologin. Det är ett medvetandetillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet och går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som den får en djup känsla av kontroll"

Man kan säga att flow uppstår när vi utmanas lagom mycket. Aktiviteten som vi utmanas av har en helt rätt nivå och matchar våra tekniska och mentala förmågor. Utmaningen är inte för lätt så vi blir uttråkade och tankarna börjar vandra till dåtid eller framtid. Utmaningen är inte heller för svår så vi känner oss otillräckliga, frustrerade och ger upp. Flow uppstår alltså när aktiviteten vi ställs inför kräver precis så mycket av oss mentalt att vi inte har kapacitet att tänka på annat - vi glömmer tid och rum. Tankar på dåtid eller framtid existerar inte utan vi är helt uppslukade i nuet. Samtidigt har vi en stark känsla av kontroll. Vi börjar inte oroa oss och målar upp fantasier omkring framtiden -vad som skulle kunna hända. Vi har säkert alla upplevt denna känsla av flow i olika sammanhang - korta eller längre ögonblick och är en känsla vi gärna återkommer till. För att få möjlighet att komma i flow kräver det, att vi lyssnar inåt och är ärliga omkring våra egna förmågor - mentala, såväl som tekniska. Det hjälper inte att vi försöker anta en utmaning som vi i slutändan inte är redo för. På samma sätt tror vi ofta att vi kan mycket mindre än vi kan. Utmaningen vi antar är för lätt och vi kan lätt bli uttråkade och inte utvecklas personligen. Yoga kan hjälpa dig att se dig själv på riktigt som verkligheten ser ut. Yoga kan hjälpa dig att komma i kontakt med den du innerst inne är.

Go with the flow och varmt välkommen till YogaFlow & äventyr med bas i Grebbestad.